Istebna: Trwa nabór wniosków na dowóz i zwrot kosztów…


Wójt Gminy Istebna informuje, iż do 20 czerwca br. należy składać wnioski na dowóz i zwrot kosztów przejazdu uczniów szkół i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do najbliższego obwodowego publicznego przedszkola, szkoły obwodowej lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na rok szkolny 2022/2023. Wnioski mogą składać rodzice, na podstawie wytycznych wskazanych w art. 39 Prawa Oświatowego, których dzieci spełniają następujące warunki: Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 3 km – w przypadku dzieci od 5 roku życia do ukończenia 7 lat. 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych. 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Spełniając powyższe kryteria będzie można ubiegać się o zwrot kosztów za: zakup biletów miesięcznych; zakup tzw. „karty opiekuna” dla opiekuna dziecka do ukończenia 7 roku życia, korzystającego ze środków komunikacji publicznej; zakup paliwa rodzicom, którzy dowozić będą dzieci do szkoły własnym samochodem. Gmina Istebna zapewnia także, w granicach określonych przepisami, dowóz zbiorowy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i ośrodków wskazanych przez rodziców. Po upływie wyznaczonego terminu wnioski będą rozpatrywane negatywnie. Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Istebna: www.istebna.eu, w zakładce Edukacja→Dowóz uczniów do szkół pod linkiem: https://www.istebna.eu/mieszkaniec/dow-z-uczni-w-do-szk-o lub w sekretariatach szkół. Osoba wyznaczona do kontaktu: Grażyna Matuszna – Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Oświatytel. 33 855 60 87 wew. 56

REKLAMA

Źródło: istebna.eu

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz