Cieszyn: Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Zofii Kossak Szatkowskiej w Cieszynie.


Moment podpisania umowy, fot. MZD Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Zofii Kossak Szatkowskiej w Cieszynie. 2022-05-13 Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Zofii Kossak Szatkowskiej w Cieszynie. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Ul. Zofii Kossak Szatkowskiej to droga łącząca dwie drogi powiatowe – Bielską z Hallera, przebiegająca przez teren wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego (ok. 3 600 mieszkańców).Zakres zadania obejmuje: – przebudowę jezdni na dł. 1121,5 m i szer. 6 m poprzez wykonanie nowej konstrukcji podbudowy, nowej nawierzchni, ujednolicenie szerokości jezdni i poszerzenia na łukach; – budowę dwóch jednokierunkowych dróg rowerowych szer.1,5 m o łącznej długości 2340 m; – przebudowę chodników szer. 2 m i 1,5 m o łącznej pow. 2247 m2; – przebudowę oświetlenia ulicznego – 27 lamp; – wymianę 28 krat i studzienek ściekowych z przykanalikami o dł. 130 m. Przedmiot zamówienia oraz założenia techniczne określone zostały w projekcie budowlanym opracowanym w listopadzie 2020 roku przez biuro projektowe ML Design. Celem przedsięwzięcia jest podwyższenie parametrów techniczno – eksploatacyjnych istniejącej drogi, poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu i warunków dojazdu do zagospodarowanych terenów o zabudowie mieszkaniowej, przyległych do drogi. Wykonawcą robót jest firma: Eurovia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Irysowa 1 55 – 040 Kobierzyce Łączna kwota inwestycji: 6.128.034,97 zł brutto, w tym środki Gminy Cieszyn: 1.128.034,97 zł. Termin realizacji: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy. O postępach, związanych z przebudową ul. Zofii Kossak Szatkowskiej, będziemy Państwa informować na bieżąco.

REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Źródło: cieszyn.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz