Istebna: Kwalifikacja wojskowa 2022


Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w 2022 roku Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek informuje: Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2003 roku oraz osób starszych z terenu Gminy Istebna odbędzie się w dniach 20 i 23 maja 2022 roku, natomiast dla kobiet w dniu 25 maja 2022 roku. Kwalifikacja przeprowadzona zostanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29, pok. 202, III piętro. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;- powiatowej komisji lekarskiej przedstawia się posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;- aktualną fotografię 2,5×3,5 cm, bez nakrycia głowy;- dokument potwierdzający poziom wykształcenia (ostatnie świadectwo szkolne jeżeli nauka jest zakończona) lub zaświadczenie o pobieraniu nauki jeżeli nauka jest kontynuowana;- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wyznaczonym w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej lub odmowa poddania się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Istebna – Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 200 lub pod nr telefonu (33) 8556500 wew. 42. Sporządziła: Karina Kawulok

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

Źródło: istebna.eu

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz